Het concept

Unieke, kleinschalige woonprojecten

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap - CPO

KilimanjaroWonen staat aan de basis van een aantal bijzonder CPO-projecten, met name in Brabant. Samen met toekomstige bewoners ontwikkelen wij initiatieven voor gemeenschappelijk wonen door middel van CPO-bouw. Wij creëren unieke, kleinschalige woonprojecten. Toekomstige buren ontwikkelen in eigen beheer – met elkaar – hun eigen woning, die conform de individuele woonwensen wordt gebouwd.

Wat KilimanjaroWonen onderscheidt van andere bureaus die CPO-ontwikkeling ondersteunen, is de bijzondere aandacht voor het groepsproces. Buiten de ‘harde’ kant van het proces, is er veel ruimte voor de ‘zachte’ kant. Het doel is tenslotte om samen met de mensen uit de CPO-vereniging in het zelf gerealiseerde project te gaan wonen en dat vergt oefening!

Voordelen van bouwen in een collectief

Samen een huis bouwen, met veel betrokken externe partijen en belangen, is ingewikkeld. Daar is veel overleg bij nodig. Het is dan ook geen overbodige luxe om een professional, zoals KilimanjaroWonen, in te schakelen bij een CPO-project. Wij bewaken het gezamenlijk ontwerp, de kosten en de doelen namens de initiatiefnemers.

Wat is CPO-bouwen?

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – CPO houdt in: zelfbouw en tegelijkertijd bouwen aan een leefgemeenschap en toekomstige buurt, waarbij de bewoners zélf initiatiefnemer, opdrachtgever en projectontwikkelaar zijn. Het is een vorm van sociale projectontwikkeling door particulieren.

Samen met de toekomstige buurtgenoten, bouwt iedereen een woning waarbij de eigen woonwensen centraal staan. Tegelijkertijd wordt er aan een woongemeenschap gebouwd. Zeggenschap en leefbaarheid zijn belangrijke thema’s en er wordt gebouwd tegen kostprijs

KilimanjaroWonen biedt bij CPO-projectbouw op al deze terreinen ondersteuning. Dat doen we vanuit onze ervaring en kennis op het gebied van wonen en welzijn, projectontwikkeling, zelfbouw en architectuur.  

Aandacht voor het groepsproces

KilimanjaroWonen onderscheidt zich van andere bureaus die CPO-ontwikkeling ondersteunen, door de bijzondere aandacht voor het groepsproces. Buiten de ‘harde’ kant van het proces, is er veel ruimte voor de ‘zachte’ kant. Het doel is tenslotte om met de mensen uit de CPO-vereniging in het zelf gerealiseerde project te gaan wonen. Daarom is het belangrijk om te leren communiceren en beslissingen te nemen, zonder dat er iemand buiten de boot valt. Daar hoort ook het leren omgaan met tegenvallers bij.

Gedurende het hele ontwikkeltraject maken wij gebruik van de zogenaamde Consentmethode. Uitgangspunt is niet ‘meeste stemmen gelden’. Iedereen wordt gehoord en alle besluiten worden unaniem genomen. Dat vergt oefening en wij bieden de begeleiding die nodig is om te leren communiceren via deze Consentmethode.

"KilimanjaroWonen organiseert meerdere malen tijdens het ontwikkelproces een zogenaamde ‘heidag’, waarbij het omgaan met elkaar centraal staat."

CPO-vereniging oprichten

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap richt je met een groepje mensen een vereniging op, die daarmee rechtspersoon wordt. De vereniging gaat het woonproject ontwikkelen. Uit naam van de vereniging wordt een compleet ontwerp gerealiseerd en gebouwd. In het plan wordt ook de vormgeving van de gemeenschappelijke ruimten opgenomen.

Welke disciplines zijn voor een CPO-project nodig?

Bij de ontwikkeling van een CPO-project zijn verschillende disciplines nodig. KilimanjaroWonen biedt bij CPO-woningbouw op al deze terreinen ondersteuning. 
Dat doen we vanuit onze ervaring en kennis op het gebied van wonen en welzijn, projectontwikkeling, zelfbouw en architectuur.

Waarin ondersteunen wij bij CPO-bouw?

 • Bij het zoeken naar een geschikte kavel of geschikt pand.
 • Bij de aankoop van stuk grond of een bestaand pand.
 • Omgevingsvergunning en een bouwvergunning aanvragen bij de gemeente.
 • Subsidie en overige vergunningen aanvragen.
 • Bouwtekeningen die door de architect worden gemaakt.
 • Voldaan aan eisen van een hypotheek aanvragen voor CPO-projecten.
 • Geschikte aannemers selecteren.
 • Bouwofferte laten opstellen.
 • Aannemer kiezen.
 • Bouwbegeleider inhuren.
 • Et cetera.

Elk CPO-project is uniek

KilimanjaroWonen heeft al veel mooie resultaten mogen behalen, met name in Brabant. Elk woonproject en elke wijk is uniek. De overeenkomst is dat het past bij de woongroep; het is echt de droom-woonplek van de deelnemers geworden. Op de pagina gerealiseerde projecten zie en lees je hier meer over.

"Wij maken vaak mee dat bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap jongere generaties deel uitmaken van de toekomstige bewoners: zij kiezen bewust voor wonen in een woongemeenschap en in een ZorgSamenBuurt: voor nu én in de toekomst!"

Levensloopbestendig wonen wordt intergenerationeel wonen

Sommige bewoners kiezen voor meergeneratie wonen: dat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor meerdere leeftijden. Ze willen duurzaam en levensloopbestendig wonen, waarbij jong en oud naar elkaar omzien.

De website van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen Ouderen (LVGO) biedt ook veel informatie over wonen in een gemeenschap voor senioren.